Аз дарявам

Този урок въвежда или затвърждава определението за филантропия. На децата се дава възможност да видят, че филантропията е нещо, на което те са способни. Играта за изграждане на спомени стимулира децата да изберат различни начини да бъдат филантропи. Учениците се насърчават да направят съзнателно усилие, за да внесат подобрения в тяхната общност.

Цели на урока

  • Да се научат да дефинират филантропията като даряване и споделяне на време, умения и средства в полза на хората.
  • Да се научат да формулират и избират дарителски инициативи, които действително могат да извършат.
  • Да се научат да правят разлика между понятията за дарение на време, умения и средства.
Необходими материали

  • хартия
  • моливи
  • пастели
  • маркери
Инструкции

1

Въведете думата филантропия/благотворителност/дарителство, като я напишете на дъската. Попитайте учениците дали някога са чували тази дума? Попитайте учениците дали имат някаква представа какво означава това? Попитайте учениците дали са чували за даряване? Обяснете, че филантропията означава даряване на част от вашето време, умения или средства за нещо и някого.

Аз дарявам
2
Аз дарявам

Попитайте учениците:

  • Какво означава да дарите вашето време? Какво е вашето време?
  • Какво означава да дарите вашите умения? Какви са вашите умения? Можете ли да свирите на музикален инструмент, да пеете, танцувате, рисувате, рецитирате поезия? Любезен ли сте или просто търпелив?
  • Какво означава да дарите вашите средства? Какви са вашите средства? Вашите средства са вашите пари или вещи.
3

Въведете учениците в разговор за това, какво имат да предложат и на кого биха го предложили. Например: за едно дете не би било подходящо да каже „Аз мога да даря 50 лева за приют за животни“, но би било много добре да каже: „Аз бих могъл да бъда доброволец в свободното си време в приют за животни. Мога да разхождам кучета, да чистя клетки или просто да си играя със самотните животни.“ Обяснете, че хората даряват нещо от това, което имат (време, умения или средства), защото имат силни чувства към каузата, която са избрали.

Аз дарявам
4
Аз дарявам

Кажете на учениците, че сега всеки от тях трябва да помисли за действие, свързано с дарителството и което би могъл лично да направи в своя клас, училище, семейство или квартал. Обяснете, че сега ще обиколите стаята и всеки ще каже: „Аз ще бъда дарител, защото ще даря …“. Следващият по ред трябва да повтори това, което предходният е споделил и ще добави от свое име: „Аз ще бъда дарител, защото ще даря … “ Докато учениците споделят, учителят може да записва тези идеи в списък, който учениците не виждат (на флипчарт, обърнат с гръб). Играта изисква памет и след като учениците излязат с една идея, те вече са ангажирани с нея. По време на играта учениците трябва да имат възможност да кажат „пас“, ако не са готови да споделят.

5

Представете резултата от споделянето, като обобщите, че даряването е свързано със споделянето на време, умения или средства, с които разполагаме. Коментирайте най-често срещания отговор сред учениците.

Аз дарявам
6
Аз дарявам

Направете книга на класа. Помолете учениците да напишат „Аз ще бъда дарител, защото ще даря … „ (идея, която са дали по време на играта или от списъка). Учениците ще бъдат помолени да направят разлика между време, талант и богатство като напишат също „Аз дарявам  моето .. (време, умения или средства)“. Учениците трябва да илюстрират своите тези. Учителят може да подвърже страниците в книга на целия клас със заглавие „Аз дарявам“, от която учениците да изпитат естетическо удоволствие и върху, която да могат да разсъждават.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg