Възможност за работа в нестопанския сектор

Учениците ще описват възможности за професионално развитие в нестопанския сектор. Продължителност: 2 занятия по 45 минути.

Цели на урока

  • Да се затвърждават и развиват познанията върху дейността и мисията на стопанските и нестопанските организации;
  • Да се разграничават местните стопански организации, както и такива с нестопанска цел.
Необходими материали

  • Снимки или други изображения на местни стопански предприятия, изрязани от периодични издания (публикации от местен вестник е една възможност)
  • Оценка на модула: Какво знаете за благотворителността? (Приложение № 1)
Инструкции

1

Урок № 1

Кажете на учениците да дефинират „печалба“ .

Един или два дни преди урока, показвайте изображения/снимки на местни предприятия, малък бизнес, предприемачески инициативи, организации и т.н. Покажете част от снимките под заглавието „със стопанска цел“ и няколко – под заглавието „с нестопанска цел“. Преди урока, напомнете на учениците да се вгледат внимателно в снимките и да започнат да мислят за това по какво бизнесите/инициативите си приличат или се различават.

Възможност за работа в нестопанския сектор
2
Възможност за работа в нестопанския сектор

Помолете класа да коментира като група какво е общото и различното в изображенията. Предизвикайте коментари, отнасящи се до целта на всяко от предприятията/организациите и какво се случва с парите, придобити от различните дейности.

3

Учениците трябва да направят диаграма на Вен. Единият кръг да бъде обозначен „Дейности със стопанска цел„, а другият – „Дейност с нестопанска цел“. Учениците трябва да имат поне по две позиции във всяка категория и най-малко две позиции в средата, в която кръговете се припокриват (характеристики, които са едни и същи за организациите със „стопанска“ и с „нестопанска“ цел).

Възможност за работа в нестопанския сектор
4
Възможност за работа в нестопанския сектор

Примери за отговори в категорията със „стопанска“ цел могат да включват: целта е да се печелят пари; парите се използват, за да се спечелят още пари; агресивна реклама; и т.н. В категорията с „нестопанска“ цел, отговорите могат да бъдат: парите се използват, за да се помага на хората; не толкова агресивна реклама; използват набиране на средства; и др.

5

В категорията „Общи характеристики“, отговорите могат да бъдат: и в двете категории организациите печелят пари; парите се използват за заплати на персонала и закупуване на материали; и двата вида имат свое предназначение; и така нататък. Пример за диаграмата ще видите в приложения файл.

Възможност за работа в нестопанския сектор
6
Възможност за работа в нестопанския сектор

Урок № 2

Проведете „Панаир на възможностите за кариера“ в нестопанския сектор. Осигурете практици, всеки от които представлява местна нестопанска организация.

7

Разделете класа на 3 или 4 по-малки групи (в зависимост от броя на лекторите). Всяка група ще започне с различен лектор. Графикът във времето ще трябва да бъде стриктно спазван.

Възможност за работа в нестопанския сектор
8
Възможност за работа в нестопанския сектор

Формат:

  1. Всеки лектор може да разкаже за своята организация в продължение на десет минути.
  2. Следват пет минути за въпроси от учениците. През това време, можете да помолите учениците да си водят бележки на хартия. (Това е препоръчително, но не е задължително, в зависимост от уменията на съответната група.)
  3. След петнадесет минути групите се завъртат, докато всички лектори бъдат изслушани от всяка една от групите.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg