Намерете урок

личностно развитие
Благотворителност – какво е това?
Категория: Клас: 5

Учениците научават значението на думата благотворителност/филантропия и посочват примери за това у дома, в училище и в общността. Продължителност: 2 урока по 45 минути. ...

Аз и светът на възрастните
Категория: Клас: 5

В този урок учениците се подготвят за посещение в център за възрастни хора. Като първа стъпка те изготвят и ползват лично родословно дърво и въпросник, за да напишат своите автобиографии. Всяка автобиография служи като страница с информация за автора в книгата, озаглавена „Жива история“. Класът работи заедно, за да измисли въпроси,...

Уроци по лидерство
Категория: Клас: 10

Учениците разпознават и анализират различни видове лидерство. Подготвят визуална презентация за лидера,  който поставя на първо място потребностите на другите и на общността. Проучват и демонстрират качествата на добрия лидер, който служи на общността. Продължителност: 4 занятия по 40 минути. ...

Разговор за културните различия
Категория: Общност Клас: 4

Учениците интервюират и написват история за член на семейството или общността. Учениците споделят историите си, за да отбележат неповторимите (уникалните) различия между хората в общността.  Продължителност: Едно занятие от 40 минути ...

Как да разпознаем насилието
Категория: Клас: 10

Продължителност: Четири занятия по 40 минути. След дискусия и проучване учениците съвместно изработват определение за  насилие и причините за него. Правят оценка на състоянието на собствената им общност, като вземат предвид разнообразни фактори, които допринасят за насилието или елиминирането му. ...

Верен на себе си
Категория: Личностно развитие Клас: 6

Този урок запознава учениците с определението за почтеност и аспекта му да останеш верен на себе си. Урокът изследва по какъв начин хората могат да бъдат честни със себе си. Учениците обсъждат как да бъдат честни със себе си и да поемат лична отговорност. Продължителност: едно занятие по 40 минути ...

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg