Намерете урок

природа
Осинови застрашено животно
Категория: Опазване на околна среда, Природни ресурси Клас: 3

Целта на този урок е да помогне на учениците да разпознават животински видове, застрашени от изчезване, както и да изпълнят проект за набиране на средства за „осиновяване“ на застрашени видове. Продължителност: Три занятия по 40 минути (Урокът предвижда и практическо упражнение за набиране на средства извън трите занятия) ...

Как се грижим за животните, които се грижат за нас
Категория: Личностно развитие, Общност, Природни ресурси Клас: 3

Учениците ще научат какво означава хуманно отношение към животните. Те ще разберат, че тяхна отговорност е да се държат с уважение към животните. Учениците ще разработят и осъществят проект по темата и ще имат възможността след това да обсъдят смисъла и ефекта от него. Продължителност: Две занятия по 40 минути (урокът предвижда...

Уважение към природата
Категория: Дарителство, Опазване на околна среда Клас: 1

Учениците ще подобрят отношението си към природата чрез добри дела. Ще обсъдят екологията, рециклирането и как тяхната околна среда ги засяга. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Ще садим дръвчета
Категория: Опазване на околна среда Клас: 1

Учениците посвещават част от своето време, уменията и/или средства си за важна за тях кауза, като засаждат дръвчета на обществено място. ...

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg