Намерете урок

споделяне
Организации със стопанска и с нестопанска цел
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците научават, че в общността има 3 сектора: стопански, нестопански и правителствен. В някои страни медиите или семейството също се наричат сектори. Учениците ще се разходят в централната част на своя град и ще видят сгради, построени от дарители, ще коментират дали парк или училище е подпомогнато от местен бизнес. Ще...

Комплименти
Категория: Дарителство Клас: 1

Урокът насърчава учениците да помислят за чувствата на другите. Учениците откриват, че да накараш другите да се почувстват добре им дава и на тях такова усещане. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Когато сме ядосани
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците се учат да се справят с чувството на гняв по позитивни начини, коeто e от полза за самите тях и за съучениците им. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Картички от доброта
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците ще покажат, че подаръците не трябва непременно да бъдат купени. Те ще помислят и ще направят предложения за подаръци „от доброта“, като картичка или друго домашно творение. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Животните са важни
Категория: Дарителство, Опазване на околна среда Клас: 1

Учениците изслушват разказ за съпричастността и филантропията в контекста на грижата за околната среда и човечното отношение към животните. Те трябва да изпълнят общественополезен проект, в рамките на който трябва да украсят и дарят на животни в приют цветни шалчета тип „бандана“ с надпис „Осиновете ме“. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Да кажем добри думи
Категория: Дарителство Клас: 1, 2

Учениците предприемат действия за общото благо, за да се насърчи добротата в тяхното училище. Те раздават стикери с усмивки на другите или правят плакати, които поставят на различни места в училище с послания, насърчаващи към доброта или учат другите как да реагират на хулиганско и грубо поведение. Продължителност: Две занятия по 40...

В помощ на другите
Категория: Дарителство Клас: 1

Този урок ще помогне на учениците да научат кои са основните нужди на човека, да разберат, че много хора по света не разполагат с необходимите средства, за да задоволят тези нужди, както и какви са причините за това. Учениците се насочват и насърчават да помислят как биха могли да помогнат на...

Аз дарявам
Категория: Дарителство Клас: 1

Този урок въвежда или затвърждава определението за филантропия. На децата се дава възможност да видят, че филантропията е нещо, на което те са способни. Играта за изграждане на спомени стимулира децата да изберат различни начини да бъдат филантропи. Учениците се насърчават да направят съзнателно усилие, за да внесат подобрения в тяхната...

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg