Стъпки за разработване на проект

Учениците се запознават с основните стъпки за планиране, изпълнение и оценяване успешността на общественозначим проект. Урокът включва практически проект на класа за подкрепа на семейство в нужда в общността. Всеки от учениците ще поеме отговорност за изпълнението на задача и ще допринесе за постигането на целта на общия проект.    Продължителност: Две или три занятия по 40 минути. Урокът може да отнеме две/три седмици с включеното време за практическа реализация на планираните задачи.

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

  • Оописват основните стъпки за стартиране на проект;
  • Оценяват успешността на проект
Необходими материали

  • Приложение № 1: Осем стъпки да достигнем нашите цели;
  • Приложение № 2: План в подкрепа на семейство в нужда;
  • Приложение № 3: Форма за оценяване на общественозначим проект.
Инструкции

1

Разкажете на учениците или им припомнете историята от книгата „Стол за майка ми“ (препоръчана като материал е в урок „Да правим добро, за да се чувстваме добре“). Попитайте ги: „Ако искаме да помогнем на семейство в нужда като това в историята, какво можем да направим?“. Записвайте на флипчарт/дъската техните предложения.

Стъпки за разработване на проект
2
Стъпки за разработване на проект

Пояснете, че е изключително важно да се следва една посока за действие, така че всички хора, които са въвлечени в помощта за семейството, като една обща инициатива/проект, трябва да знаят общата посока – цел. Ползвайте Приложение № 1: Осем стъпки да достигнем нашите цели за подготовка на план за общ проект.

3

Разделете учениците на малки групи по четирима. Раздайте им по едно копие от Приложение № 2: План в подкрепа на семейство в нужда. След както им оставите достатъчно време за работа по групи, се съберете отново и нека групите да представят работата си. Извлечете чрез обсъждане общите идеи и описания и опишете на флипчарт/дъската общия проект на класа. Обърнете внимание върху различните отговорности, необходими за изпълнението на целта на проекта.

Стъпки за разработване на проект
4
Стъпки за разработване на проект

Насочете учениците към избор на роли и поемане на отговорности за изпълнение на различните задачи. Учениците могат да разработят информационни материали или кутии за набиране на средства, да проведат допитване за нуждите на семейството, да се обърнат към нестопанска организация в общността, която да окаже съдействие за проекта.

5

Планирайте време за изпълнение на проекта и по предварително изготвения план изпълнете задачите. Времето, необходимо за проекта, може да бъде разпределено в следващите две седмици.

Стъпки за разработване на проект
6
Стъпки за разработване на проект

В края на проекта проведете дискусия за оценка на реализираните задачи и успешността на проекта. Използвайте Приложение № 3: Форма за оценяване на общественозначим проект. Учениците трябва да преминат през осемте стъпки за изпълнение на проект, като чрез обсъждане да оценят етапите, през които са преминали: нека да дадат по една точка за всяка коректно идентифицирана стъпка и по една точка за всяко коректно изпълнение. Следете техните реакции в обсъжданията и направете заключение за цялостното изпълнение на проекта и въздействието му върху учениците.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg