Намерете урок

формиране на знания и умения за изпълнение на общественополезно начинание
Внасяне на положителна промяна в общността
Категория: Гражданско общество, Доброволчество, Общност Клас: 3

Учениците посещават/идентифицират места в общността, може и самото училище, за да определят потребностите, които трябва да бъдат задоволени, както и как те самите могат да помогнат за това.   Продължителност: Две занятия по 40 минути. ...

Да направим проект в полза на общността
Категория: Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и...

Нашият проект за общността
Категория: Клас: 10

Продължителност: 2 занятия по 40 минути, плюс време за изпълнение на проект. Учениците разработват, изпълняват и оценяват проект в полза на общността. При приключване на проекта канят гости – доброволци, хора от общността, приятели и други ученици, за да празнуват заедно с класа. ...

Да помогнем на децата в нужда
Категория: Дарителство Клас: 2

Учениците ще разграничават желанията от нуждите. Учениците научават разликата между желания и нужди, като извършват дейност, при която трябва да определят дали стремежът към вещите са желания или нужди. Децата ще научат, че има хора, които не могат да посрещнат основните си нужди. Учениците ще стигнат до консенсус за общественополезен проект...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg