Намерете урок

Ще садим дръвчета
Категория: Опазване на околна среда Клас: 1

Учениците посвещават част от своето време, уменията и/или средства си за важна за тях кауза, като засаждат дръвчета на обществено място. ...

Когато сме ядосани
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците се учат да се справят с чувството на гняв по позитивни начини, коeто e от полза за самите тях и за съучениците им. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Картички от доброта
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците ще покажат, че подаръците не трябва непременно да бъдат купени. Те ще помислят и ще направят предложения за подаръци „от доброта“, като картичка или друго домашно творение. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Животните са важни
Категория: Дарителство, Опазване на околна среда Клас: 1

Учениците изслушват разказ за съпричастността и филантропията в контекста на грижата за околната среда и човечното отношение към животните. Те трябва да изпълнят общественополезен проект, в рамките на който трябва да украсят и дарят на животни в приют цветни шалчета тип „бандана“ с надпис „Осиновете ме“. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Да кажем добри думи
Категория: Дарителство Клас: 1, 2

Учениците предприемат действия за общото благо, за да се насърчи добротата в тяхното училище. Те раздават стикери с усмивки на другите или правят плакати, които поставят на различни места в училище с послания, насърчаващи към доброта или учат другите как да реагират на хулиганско и грубо поведение. Продължителност: Две занятия по 40...

Благотворителен базар в училище
Категория: Дарителство Клас: 1, 2

Учениците организират в тяхното училище благотворителен базар за продажбата на закуски, мартеници, картички или други предмети. След базара учениците преброяват събраните пари и ги използват, за да купят подарък за някого в нужда или може да е за ползване от всички – украса на класната стая например. Те трябва да имат...

Да помогнем на друг
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците изграждат взаимоотношения с група хора извън класната стая (от дом за възрастни хора, болница, център за дневни грижи, друг клас и т.н.), като изнасят представление и провеждат дискусия на тема „Да вярваш в себе си“. Продължителност: Три занятия по 40 минути ...

В помощ на другите
Категория: Дарителство Клас: 1

Този урок ще помогне на учениците да научат кои са основните нужди на човека, да разберат, че много хора по света не разполагат с необходимите средства, за да задоволят тези нужди, както и какви са причините за това. Учениците се насочват и насърчават да помислят как биха могли да помогнат на...

Аз дарявам
Категория: Дарителство Клас: 1

Този урок въвежда или затвърждава определението за филантропия. На децата се дава възможност да видят, че филантропията е нещо, на което те са способни. Играта за изграждане на спомени стимулира децата да изберат различни начини да бъдат филантропи. Учениците се насърчават да направят съзнателно усилие, за да внесат подобрения в тяхната...

Когато сме ядосани
Категория: Клас: 1

Учениците се учат да се справят с чувството на гняв по позитивни начини, коeто e от полза за самите тях и за съучениците им. Продължителност на урока: 40 минути. ...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg