Права и привилегии

Учениците участват в игра, чрез която се запознават с разликата между права и привилегии и която тества предположенията им относно основните права. Те получават знания за образованието като право, което не е достъпно за всеки. Продължителност: eдно занятие от 40 минути.

Цели на урока

 • Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата;
 • Учениците разбират, тълкуват и осъзнават привилегиите;
 • Разбират и осъзнават, че не всеки има привилегията да се ползва от основното си право – достъп до образование.
Необходими материали

 • Презентация за правата на децата: https://www.slideshare.net/ani5kova/ss-5692192
 • Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GDi7oUui-dw
 • Приложение № 1: Училищното образование по света
Инструкции

1

Дискусия

Помолете учениците да разсъждават върху следния въпрос: „Ако образованието е право, защо не всички деца ходят на училище?” След това ги помолете да напишат отговор или да предложат действия, които хората могат да предприемат, за да допринесат за това всички деца да ходят на училище.

Права и привилегии
2
Права и привилегии

Подготовка: Най-добре е играта от този урок да се играе на открито, но може да се проведе и в голяма стая, в която да се разместят мебелите, за да се освободи място. Всички участници се нареждат в две редици с лице един към друг. За всеки отбор е определена линия, която се намира на разстояние около 9 метра зад него и служи за „база“ на участниците в него. Във всеки един тур от играта целта на играчите от всеки отбор е да пробягат разстоянието до своята линия и да я преминат. Базовите линии могат да се обозначат с въже, лента или по друг начин.

3

Напишете на дъската думите „права“ и „привилегии“. Гледайте видеоматериала – линк  /презентация за правата на децата – линк.

Кажете на учениците, че ще играят игра, наречена „Права и привилегии”. Дайте определения на двете понятия и обсъдете накратко дефинициите. Помолете няколко деца да перифразират определенията и да посочат примери. Продължете с описаната по-долу игра, едва след като понятията са ясни за всички деца.

Права и привилегии
4
Права и привилегии

Отделете половината участници в играта, които ще изпълняват ролята на „права“ и ги помолете да се подредят в редица един до друг с лице към другата половина от участниците, които ще формират отбора на „привилегиите“. Двете редици трябва да са на разстояние около 2 м една от друга.

5

Покажете на учениците базовата линия зад всяка образувана от тях редица. Всеки ученик от двата отбора е защитен, когато успее да пробяга разстоянието до своята линия и я пресече. Докато двата отбора са с лице един към друг, водещият на играта прочита на глас едно твърдение. Ако твърдението е пример за право, учениците от отбора на „правата“ тръгват да бягат към линията зад тях, а учениците от отбора на „привилегиите“ се опитват да ги хванат. Ако успеят да докоснат някой ученик, той преминава към техния отбор. Ако прочетеното от водещия на играта е пример за привилегия, играчите от отбора на „привилегиите“ трябва да бягат към линията, която бележи тяхната зона на сигурност, а отборът на „правата“ – да се опита да ги хване.

Права и привилегии
6
Права и привилегии

След всеки тур на играта, преди да бъде прочетено следващото твърдение, дискутирайте дали разиграното твърдение е било право или привилегия. Ако има участници, които са бягали в неправилна посока и са били хванати, грешката им не се зачита и те могат да се върнат в своя отбор.

Примерни твърдения:

 • Всеки се ражда свободен и не може да бъде поробван (право)
 • Всеки човек притежава автомобил (привилегия)
 • Всеки човек притежава телефон (привилегия)
 • Всеки се храни по три пъти на ден, а освен това получава и междинна закуска. (привилегия)
 • Всички хора са равни (право)
 • Всички хора трябва да имат поне пет комплекта облекло (привилегия)
 • Всеки трябва да разполага с достатъчно количество храна (право)
 • Всички хора разполагат с безопасно място за почивка (право)
 • Всеки има достъп до телевизия (привилегия)
 • Всеки може да практикува своята религия (право)
 • Всеки има DVD плейър и кабелна телевизия (привилегия)
 • Всички хора получават образование (право)
7

След като приключите играта, задайте следните въпроси като тема за размисъл:

 • Кои са някои от привилегиите, с които ние тук разполагаме, а други по света нямат? (Дискутирайте въпроса за свободата на словото и религиозната свобода)
 • Можете ли да посочите някои основни права, които имате в училище? Мислите ли, че всеки заслужава да разполага с тези права?
 • Привилегия или право е да се посещава училище?
 • Кой има право да получи образование?
Права и привилегии

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg