Синдром на Даун и толерантност в обществото

Този урок е създаден съвместно с Фондация „Живот със Синдром на Даун” от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите на хората с тази диагноза. Урокът провокира толерантност и вяра, че когато определени хора попадат в определена група или категория, не би трябвало да се поставят под общ знаменател, защото всеки има различен потенциал, способности и таланти. Продължителност: Едно занятие от 40 минути с подготвителна работа у дома и възможност за изнесени дейности

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

 • • Учениците ще придобият знания за Синдром на Даун, спецификите и възможностите, които отличават децата и възрастните с тази диагноза;
 • • Учениците ще развият умения да идентифицират качества и силни страни у хората необременени от фактите за наличие на диагнози; Учениците ще развият умения за толерантно отношение и положителна нагласа към децата със Синдром на Даун
Необходими материали

 • Приложения 1 – Листа А4 с принтирани очертания на чорапи – по един лист за всеки ученик;
 • Приложение 2 – „Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи“
Библиография

 • Живот със Синдром на Даун“: https://www.facebook.com/jivot.downsyndrome/
 • Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи: https://www.youtube.com/watch?v=2kJraHIZ_xY&t=3s
 • Слънце в яслата: https://www.youtube.com/watch?v=yTPA5-0KZTA&t=2s
 • Вярвайте в децата си: https://www.youtube.com/watch?v=bEUgBoCrVNc&t=1s
 • Кафенето „Бити и Бо“: https://www.youtube.com/watch?v=xNU4BKwO30I
 • Добре дошли в кафене „Бити и Бо“, историите на служителите: https://www.youtube.com/watch?v=52XdrVKCglw
Работа вкъщи

Преди този урок дайте задача на учениците да намерят сами информация в интернет (въпреки че тя ще е различна – стара и актуална). Така ще се получи дискусия, защото всеки ще даде различна гледна точка според прочетеното. В дискусията ще има разминавания и ще се разбере и основният проблем, който се корени в мисленето и общественото мнение и нагласи за Синдрома на Даун – остарялата, стряскаща информация за Синдром на Даун, липсата на актуална информация за реалните възможности и преодоляването на много проблеми в днешно време с развитието на медицината и навлизането на ранната интервенция.

Дайте на ученицита копие от Приложение 1 – картинка на чорап и ги помолете да оцветят чорапите по тяхно желание и усмотрение. Важно е да дойдат с предварително оцветените чорапи.

Инструкции

1

Помолете учениците да споделят какво са научили за Синдром на Даун, докато са събирали самостоятелно информация у дома. Насърчете някой да разкаже лична история от общуване с дете или възрастен с тази диагноза, ако има такъв опит. Обобщете с конкретни и обективни факти. Посочете надежден източник.

Синдром на Даун и толерантност в обществото
2
Синдром на Даун и толерантност в обществото

Помолете учениците да извадят предварително оцветените чорапи и ги съберете на дъската, така че всички да могат да ги видят. Помолете ги да се доближат и да разгледат палитрата от шарени чорапи. Направете връзката между шарените чорапи и инициативата по повод 21 март – Международният ден на хората със Синдром на Даун. Какво са намерили за нея? Стартирайте кратка дискусия за това как всеки чорап е различен и как всеки човек е индивидуален и различен. Един е облечен спортно, друг по-елегантно, един е с бяла блуза, друг е с жълта, трети с червена, четвърти със зелена. Някои момичета са с панталони, други предпочитат рокли. Едни са с прави коси, други с къдрави. Някои имат кафяви очи, другите сини, трети зелени. Нека да разгледат и чорапите, които са оцветили – те са различни и няма един с един, които да съвпадат. Защото всеки има свое виждане, идея, талант, възможности, предпочитания. Каква е целта на това упражнение? Да покажем, че светът е шарен и различен и въпреки различията не означава, че чорапите на единия ученик са по-хубави от оцветените чорапи на другия. И това, че някои момичета са с рокли, не означава, че са по-красиви от тези, които са с панталони, защото на един му отива едно, на друг друго. Един се чувства по-добре в жълто и излъчва това, а друг е с черна блуза и се чувства също добре. Различно не означава лошо. И това, че ние не носим червен цвят и нямаме прическата на съученика ни, не означава, че не трябва да го приемаме. Това, че един е по-добър по математика, а друг по биология, трети по история означава, че всеки има различен талант и различни интереси, а не че единия е по-глупав от другия. Какви възможности са видели и научили, че имат хората със Синдром на Даун? Намерили ли са някакъв интересен опит във виртуалното пространство, който ги е впечатлил? Обсъдете с учениците, какви са предпоставките за интеграцията на хората с различни увреждания (и конкретно със Синдром на Даун) в обществото. Какво могат да направят различните сектори в обществото, за да подкрепят както хората със Синдром на Даун, така и техните родители и семейства?

3

Дайте задача на учениците да проучат на територията на града или съседни населени места дали има организации, които работят с деца и възрастни с увреждания. Ако има такива социални услуги, планирайте ден за общуване и забавления с децата или младежите. Нека учениците да структурират процеса като проект, който включва:

 • Избор на организация, която предоставя такъв тип услуги;
 • Влизане в контакт с екипа на организацията и обсъждане на идеята учениците да организират ден с игри за клиентите/потребителите на услугите в Центъра/организацията; проучване на конкретни нужди и възможности;
 • Разработване на план с игри/конкретни занимания, препоръчани от екипа на Центъра;
 • Предварително запознаване с насоки за подходящ начин за общуване с децата/младежите в Центъра;
 • Провеждане на празничния ден;
Синдром на Даун и толерантност в обществото
4
Синдром на Даун и толерантност в обществото

В края на часа, предложете на децата да подредите чорапите и да се снимате заедно и да изпратите снимката на  лично съобщение във фейсбук страницата на: Живот със Синдром на Даун. Така биха могли да провокират  същата инициатива в интернет пространството с други училища.

5

Опитайте да направите с децата рефлексия в края на часа и да обсъдите с тях:

 • Какво научих днес?
 • Какво разбрах за Синдрома на Даун и хората с тази диагноза?
 • Какво мога да направя, за да окажа съдействие на някого в нужда?
Синдром на Даун и толерантност в обществото

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg