Урок по случай Международния ден на доброволеца

Този урок е разработен и предоставен на програма „Научи се да даряваш от  Time Heroes – най-голямата платформа за доброволчество в България. Децата ще дискутират какво е доброволчество и какво мотивира хората да полагат доброволен труд.  

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

 • Разберат какво е доброволчество и защо да станем доброволци;
 • Дискутират какви доброволчески инициативи може да организираме в училище или населеното си място;
 • Научат как да си направим ученически доброволчески клуб.
Необходими материали

 • Невъзможният тест/ Въпросник на доброволеца: https://timeheroes.org/theimpossibletest/#teachers
Инструкции

1

За откриване на занятието, можете да направите с учениците си “Невъзможният тест”, чрез който да стигнете до извода, че понякога хората могат да успеят само ако работят заедно. Изтеглете предварително двете части на теста и го разпечатайте. Редувайте раздаването на тест А и тест Б, така че двама съседни ученици винаги да имат различни версии на теста. Дайте им около 5 минути да опитат сами. След като разберат, че тестът пред тях е с непълна информация и се досетят да комбинират тестовете, обсъдете какви са изводите от теста. (Пр. “Понякога хората могат да успеят само ако работят заедно.”)

Урок по случай Международния ден на доброволеца
2
Урок по случай Международния ден на доброволеца

Дискусия и предположения -Какви доброволчески инициативи/организации познавате? Възможни отговори могат да бъдат: Червеният кръст, скаутите в САЩ, доброволците, които помагат да се почисти града в инициативи като „Да почистим България за един ден”…

3

Можете ли да изброите няколко доброволчески инициативи във вашия град или в страната, за които се сещате? Учениците дават предложения – дискусия кои от тях са доброволчество и кои – благотворителност и каква е разликата. Благотворителност – събиране и даряване на средства – парични и материални; доброволчество – пряко участие чрез труд и време на доброволеца.

Урок по случай Международния ден на доброволеца
4
Урок по случай Международния ден на доброволеца

Може ли да се сетите за различни доброволчески инициативи? Възможни отговори биха могли да бъдат:

 • Помагане на възрастни хора с поддържане на дома им и покупки;
 • Четене на приказки на малки деца в местната детска градина или болнично отделение;
 • Помощ с готвенето в кухня за бедни хора;
 • Грижи за бездомни животни в приют;
 • Обучение на хора от общността на компютърни умения;
 • Залесяване, грижа за градски градинки;
 • Участие в организацията на различни фестивали.
5

Смятате ли, че освен че е полезно за обществото, доброволчеството е полезно и за самия доброволец? Учениците дават предположения с какво би им помогнало доброволчеството и защо самите те биха/не биха станали доброволци.  Защо да сме доброволци:

 • За да създадем много нови контакти, познанства и ценни приятелства;
 • За да натрупаме опит, умения и знания в нови области;
 • За да изберем подходяща кариерна пътека за себе си и да подобрим личната си организационна култура;
 • Защото е доказано, че работодателите ценят доброволческия опит и дават предимство на хора с такъв, когато избират кого да назначат; същото се отнася и за много чуждестранни университети при приема на студенти.
Урок по случай Международния ден на доброволеца
6
Урок по случай Международния ден на доброволеца

Какви доброволчески инициативи може да организираме в училище или населеното си място?  Използвайте Въпросник на доброволеца – умения и мотивация по-долу, за да съберете идеи от учениците в какви инициативи биха се включили и по какъв начин. В края на часа може да се групират според интересите си и да обсъдят създаването на доброволчески клуб/мисия.

7

Как да си направим ученически доброволчески клуб? Можете да прожектирате и разгледате заедно с класа платформата за доброволчество www.timeheroes.org и да ги насърчите да създадат доброволчески клуб в училище, като пишат съобщение на фейсбук страницата на TimeHeroes.

Урок по случай Международния ден на доброволеца

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg