Намерете урок

социализиране
НПО и каузите, които подкрепят
Категория: Клас: 5

Учениците се запознават с работата на местни и национални организации с нестопанска цел, като вземат интервюта от представителите на две или три организации. Учениците описват резултатите от интервютата, за да обобщат целите и въздействието на организациите върху общността и различни обществени каузи. Продължителност: 3 или 4 занятия по 40 мин. ...

Уважение към собствеността
Категория: Личностно развитие, Общност Клас: 4

След като научат определението на уважение към себе си и другите, учениците ще имат възможност да разгледат и проявят уважение към собствеността в общността. Учениците ще проведат наблюдения в училище и ще отбелязват какво са установили, за да може по-лесно да разберат как да развият положителни навици към собствеността.  Продължителност: Две занятия...

Разговор за културните различия
Категория: Общност Клас: 4

Учениците интервюират и написват история за член на семейството или общността. Учениците споделят историите си, за да отбележат неповторимите (уникалните) различия между хората в общността.  Продължителност: Едно занятие от 40 минути ...

Всеки може да бъде дарител
Категория: Гражданско общество, Личностно развитие, Общност Клас: 4

Учениците ще възприемат класната стая като общност с общи ресурси и ще определят начини, по които всеки може да подкрепи общността като реализира дарителска дейност. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Правилата в клас
Категория: Дарителство Клас: 1, 2, 3, 4, 5

Учениците се подтикват да се замислят как личните им действия влияят върху групата. Те се насърчават да генерират и разработят идеи за правила в класната стая. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Организации със стопанска и с нестопанска цел
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците научават, че в общността има 3 сектора: стопански, нестопански и правителствен. В някои страни медиите или семейството също се наричат сектори. Учениците ще се разходят в централната част на своя град и ще видят сгради, построени от дарители, ще коментират дали парк или училище е подпомогнато от местен бизнес. Ще...

Комплименти
Категория: Дарителство Клас: 1

Урокът насърчава учениците да помислят за чувствата на другите. Учениците откриват, че да накараш другите да се почувстват добре им дава и на тях такова усещане. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Да помогнем на друг
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците изграждат взаимоотношения с група хора извън класната стая (от дом за възрастни хора, болница, център за дневни грижи, друг клас и т.н.), като изнасят представление и провеждат дискусия на тема „Да вярваш в себе си“. Продължителност: Три занятия по 40 минути ...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg