Намерете урок

споделяне
Да организираме промяната
Категория: Клас: 5

Подготовка на Коледен/Великденски базар, чийто експонати учениците да изработят сами или с помощта на родителите си, да организират разпродажбата и да вземат решение как и на кого да дарят парите. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. ...

Дарители в общността
Категория: Клас: 5

Учениците изследват възможностите за филантропия в многобройните общности, към които принадлежат — от семейството до държавата. Научават за дарители, признати в национален мащаб и за техния принос чрез даряване на време, умения и средства. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. ...

Благотворителност – какво е това?
Категория: Клас: 5

Учениците научават значението на думата благотворителност/филантропия и посочват примери за това у дома, в училище и в общността. Продължителност: 2 урока по 45 минути. ...

Аз и светът на възрастните
Категория: Клас: 5

В този урок учениците се подготвят за посещение в център за възрастни хора. Като първа стъпка те изготвят и ползват лично родословно дърво и въпросник, за да напишат своите автобиографии. Всяка автобиография служи като страница с информация за автора в книгата, озаглавена „Жива история“. Класът работи заедно, за да измисли въпроси,...

Професии в служба на хората
Категория: Дарителство Клас: 1, 2, 3, 4

Учениците ще помислят и предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците ще им бъдат представени понятията професия със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Нашият проект за общността
Категория: Клас: 10

Продължителност: 2 занятия по 40 минути, плюс време за изпълнение на проект. Учениците разработват, изпълняват и оценяват проект в полза на общността. При приключване на проекта канят гости – доброволци, хора от общността, приятели и други ученици, за да празнуват заедно с класа. ...

Как да разпознаем насилието
Категория: Клас: 10

Продължителност: Четири занятия по 40 минути. След дискусия и проучване учениците съвместно изработват определение за  насилие и причините за него. Правят оценка на състоянието на собствената им общност, като вземат предвид разнообразни фактори, които допринасят за насилието или елиминирането му. ...

Сандвич на класа
Категория: Дарителство Клас: 2

Учениците си сътрудничат при изпълнението на общ за класа проект – приготвяне на сандвич. Всеки от тях трябва да донесе по една съставка за сандвича. Продължителност: Две занятия от 40 минути. ...

Харчи, спести или дари
Категория: Дарителство Клас: 1

В този урок се въвеждат термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“. Учениците ще научат причините, по които хората избират да даряват. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Правилата в клас
Категория: Дарителство Клас: 1, 2, 3, 4, 5

Учениците се подтикват да се замислят как личните им действия влияят върху групата. Те се насърчават да генерират и разработят идеи за правила в класната стая. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg