Намерете урок

Синдром на Даун и толерантност в обществото
Категория: Доброволчество, Здраве, Личностно развитие, Общност, Уроци Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Този урок е разработен съвместно с Фондация „Живот със Синдром на Даун“ от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите...

Основни демократични ценности
Категория: гражданско общество, Личностно развитие Клас: 3, 4, 5

Този урок ще даде представа на децата какво представляват основните демократични ценности, защо те са важни за всички хора – малки и големи, и как в контекста на формулирането им ние осъзнаваме значението и важността на това правилата да бъдат спазвани. Учениците ще съпоставят правилата, които са установени у дома и в...

Управление на отпадъците
Категория: Уроци Клас: 3, 5

Урокът въвежда понятието компостиране на хранителни отпадъци. Учениците изследват хранителните отпадъци в училището и научават повече за процеса на рециклиране на остатъци и отпадъци от храни като по-добър начин на полагане на грижи за земята. Класът представя в писмена форма пред останалите от училището плановете си за и резултатите от изследването...

Подкрепа за творците и изкуството
Категория: Уроци Клас: 5

Този урок въвежда понятията за подпомагане на изкуството и защо то е ценно за общността и хората. Продължителност: 1 занятие от 40 мин.. ...

НПО и каузите, които подкрепят
Категория: Уроци Клас: 5

Учениците се запознават с работата на местни и национални организации с нестопанска цел, като вземат интервюта от представителите на две или три организации. Учениците описват резултатите от интервютата, за да обобщат целите и въздействието на организациите върху общността и различни обществени каузи. Продължителност: 3 или 4 занятия по 40 мин. ...

Да организираме промяната
Категория: Уроци Клас: 5

Подготовка на Коледен/Великденски базар, чийто експонати учениците да изработят сами или с помощта на родителите си, да организират разпродажбата и да вземат решение как и на кого да дарят парите. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. ...

Да направим проект в полза на общността
Категория: Уроци Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и...

Компаниите също са дарители (продължение)
Категория: Уроци Клас: 5

Урокът ще подчертае по какъв начин частните компании се занимават с дарителство в рамките на организацията си и какво е въздействието от тази тяхна дейност върху хората. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. с предварителна подготовка. ...

Компаниите също са дарители
Категория: Уроци Клас: 5

Учениците ще научат, че корпорациите често извършват дарителска дейност. Продължителност: 2 занятия по 40 мин. ...

Дарители в общността
Категория: Уроци Клас: 5

Учениците изследват възможностите за филантропия в многобройните общности, към които принадлежат — от семейството до държавата. Научават за дарители, признати в национален мащаб и за техния принос чрез даряване на време, умения и средства. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. ...

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg