Намерете урок

Да покажем грижа
Категория: гражданско общество, Дарителство, Доброволчество Клас: 6

Учениците задълбочават и разширяват знанията и разбирането си за загрижеността и опитват да определят онези неща или хора, по отношение на които проявяват грижа. Мислят в посока как загрижеността да прерасне в активна помощ и подкрепа за някой друг. Продължителност: Едно занятие по 40 мин ...

Синдром на Даун и толерантност в обществото
Категория: Доброволчество, Здраве, Личностно развитие, Общност, Уроци Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Този урок е разработен съвместно с Фондация „Живот със Синдром на Даун“ от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите...

Да направим проект в полза на общността
Категория: Уроци Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и...

Възможност за работа в нестопанския сектор
Категория: Уроци Клас: 5, 6, 7, 10

Учениците ще описват възможности за професионално развитие в нестопанския сектор. Продължителност: 2 занятия по 45 минути. ...

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
Категория: Личностно развитие Клас: 6

Учениците ще проучат какво е дискриминация и начините да въздействат срещу несправедливостта и да направят позитивна промяна в името на общото благо и на другите. Учениците посочват проблеми в училището или общността, за чието решаване мислят, че биха имали смелостта да се борят. Продължителност: 3 занятия от 40 минути ...

Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Категория: гражданско общество Клас: 6

Целта на нашият урок, бе да си припомним правилата в класната стая от предходните години, но в същото време да добавим нови и по-актуални такива, които всеки по-голям ученик да спазва след като влезне в класната стая. Един такъв урок в началото на учебната година, ни дава доста информация за това,...

Обикновените герои
Категория: Филантропия Клас: 6

Учениците затвърждават понятието за общо благо/обществена полза, както и откриват чертите от характера на „обикновените” герои, които работят за промяна на живота на другите. Продължителност: два занятия по 40 минути. По преценка на учителя  – 3 урока, като в третия урок учениците могат да разработят разказ в картинки (сториборд). ...

Нещата, за които си струва да се борим
Категория: гражданско общество Клас: 6

Учениците посочват проблеми в училището или общността, за чието решаване мислят, че биха имали смелостта да се борят. Продължителност: едно занятие от 40 минути ...

Най-добрият ден!
Категория: Дарителство Клас: 6

Учениците разсъждават как обичайно прекарват един почивен ден. Те планират как да го прекарат, като заменят обичайните рутинни задачи с дейности в нечия подкрепа и благотворителни проекти.  Разглеждат ползите и „цената на избора“, свързани с  това да пожертваш свободното си време в името на общото благо/ на другите.  Продължителност: Две занятия по ...

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
Категория: Личностно развитие Клас: 6

Учениците дефинират понятието за смелост, установяват разликите между смелост и героизъм и осъзнават,  че смелостта е необходима, когато правим труден и важен избор. Продължителност : Две занятия по 40 мин. ...

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg