Намерете урок

Синдром на Даун и толерантност в обществото
Категория: Доброволчество, Здраве, Личностно развитие, Общност, Уроци Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Този урок е разработен съвместно с Фондация „Живот със Синдром на Даун“ от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите...

Да направим проект в полза на общността
Категория: Уроци Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и...

Възможност за работа в нестопанския сектор
Категория: Уроци Клас: 5, 6, 7, 10

Учениците ще описват възможности за професионално развитие в нестопанския сектор. Продължителност: 2 занятия по 45 минути. ...

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
Категория: Личностно развитие Клас: 6

Учениците ще проучат какво е дискриминация и начините да въздействат срещу несправедливостта и да направят позитивна промяна в името на общото благо и на другите. Учениците посочват проблеми в училището или общността, за чието решаване мислят, че биха имали смелостта да се борят. Продължителност: 3 занятия от 40 минути ...

Общност и правила в класната стая
Категория: гражданско общество Клас: 6

Учениците дефинират значението на понятието  „общност“ и ще помислят за споразумение за организиране на общност в класната стая. Ще обмислят изборите, които правят, и отговорността им за тях. Ще изработят споразумение, което да регулира поведението им по време на часовете.   Продължителност: Едно занятие от 40-минути ...

Обикновените герои
Категория: Филантропия Клас: 6

Учениците затвърждават понятието за общо благо/обществена полза, както и откриват чертите от характера на „обикновените” герои, които работят за промяна на живота на другите. Продължителност: два занятия по 40 минути. По преценка на учителя  – 3 урока, като в третия урок учениците могат да разработят разказ в картинки (сториборд). ...

Нещата, за които си струва да се борим
Категория: гражданско общество Клас: 6

Учениците посочват проблеми в училището или общността, за чието решаване мислят, че биха имали смелостта да се борят. Продължителност: едно занятие от 40 минути ...

Най-добрият ден!
Категория: Дарителство Клас: 6

Учениците разсъждават как обичайно прекарват един почивен ден. Те планират как да го прекарат, като заменят обичайните рутинни задачи с дейности в нечия подкрепа и благотворителни проекти.  Разглеждат ползите и „цената на избора“, свързани с  това да пожертваш свободното си време в името на общото благо/ на другите.  Продължителност: Две занятия по ...

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
Категория: Личностно развитие Клас: 6

Учениците дефинират понятието за смелост, установяват разликите между смелост и героизъм и осъзнават,  че смелостта е необходима, когато правим труден и важен избор. Продължителност : Две занятия по 40 мин. ...

Застъпничество за кауза
Категория: Общност Клас: 6

Урокът помага на учениците да разберат как да използват мнението и гласа си, за да се застъпват за каузи, които смятат, че са важни. Те научат как медиите отразяват застъпнически кампании и темата за гражданските организации и промяната, която те предизвикват. Продължителност: 2 или 3 занятие по 40 мин. ...

© Всички права запазени 2018 @ Learningtogive.bg