Намерете урок

даряване
Българските дарители
Категория: Дарителство Клас: 12

Учениците ще научат как българи филантропи и дарители са допринасяли и допринасят за обща полза. Учениците споделят информация за различни филантропи и пишат биографични стихотворения за тях. ...

Даваме своя принос
Категория: Дарителство Клас: 9

Учениците ще определят кои са техните лични причини да даряват, ще направят преглед на особеностите и нуждите на общността, ще наберат средства за благотворителен проект и ще създадат комисия за безвъзмездно отпускане на средства, която ще определи получателите на сумите за подпомагане. ...

Несигурност за прехраната
Категория: Бедност, Дарителство, Общност Клас: 3

Учениците дефинират нередовното и недостатъчно хранене и оскъдните ресурси. Предлагат различни решения, за да споделят недостатъчен ресурс. Работят по групи и обсъждат как да се грижат добре за оскъдните ресурси като например храна, вода и гориво. След това обсъждат как един или друг наш избор влияе на опазване на ресурсите.     Продължителност:...

Дефиниция за термините
Категория: Дарителство, Филантропия Клас: 3

Учениците ще дефинират понятието дарителство/филантропия като „безвъзмездно споделяне или даване на време, умения и средства  полза на други хора.“ Продължителност: Едно занятие от 40 минути ...

Компаниите също са дарители (продължение)
Категория: Клас: 5

Урокът ще подчертае по какъв начин частните компании се занимават с дарителство в рамките на организацията си и какво е въздействието от тази тяхна дейност върху хората. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. с предварителна подготовка. ...

Компаниите също са дарители
Категория: Клас: 5

Учениците ще научат, че корпорациите често извършват дарителска дейност. Продължителност: 2 занятия по 40 мин. ...

Дарители в общността
Категория: Клас: 5

Учениците изследват възможностите за филантропия в многобройните общности, към които принадлежат — от семейството до държавата. Научават за дарители, признати в национален мащаб и за техния принос чрез даряване на време, умения и средства. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. ...

Благотворителност – какво е това?
Категория: Клас: 5

Учениците научават значението на думата благотворителност/филантропия и посочват примери за това у дома, в училище и в общността. Продължителност: 2 урока по 45 минути. ...

Правилата на играта
Категория: Клас: 8, 9, 10, 11, 12

Учениците научават или си припомнят понятията „договор“ и „обществен договор“ и обсъждат важната роля, които изпълняват правилата в насърчаването на общото благо. Учениците правят сравнения между обществен договор и участието в игри (очаквания, правила, доверие и взаимоотношения). Продължителност: 3 занятия по 40 минути. ...

Известни филантропи – дарители в БГ
Категория: Филантропия Клас: 4

Учениците научават за фондациите и проучват личност, която се проявява като филантроп, включително мотивацията за решението да дарява. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg