Намерете урок

работа в екип
Отговорността ми като гражданин
Категория: Гражданско общество, Доброволчество Клас: 11

След като учениците изпълнят проект в полза на общността, те ще имат възможността да се съберат и да обсъдят направеното. Учениците определят значението на гражданската ангажираност и отговорното гражданско поведение. Те изследват причините, поради които хората изпитват колебания да се включат в разрешаването на проблемите и да помислят как могат да...

Всеки може да бъде дарител (филантроп)
Категория: Дарителство, Общност Клас: 3

Учениците ще възприемат класната стая като общност и ще определят начини, по които всеки може да подкрепи тази общност като извърши филантропски (дарителски) дела. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

НПО и каузите, които подкрепят
Категория: Клас: 5

Учениците се запознават с работата на местни и национални организации с нестопанска цел, като вземат интервюта от представителите на две или три организации. Учениците описват резултатите от интервютата, за да обобщат целите и въздействието на организациите върху общността и различни обществени каузи. Продължителност: 3 или 4 занятия по 40 мин. ...

Да организираме промяната
Категория: Клас: 5

Подготовка на Коледен/Великденски базар, чийто експонати учениците да изработят сами или с помощта на родителите си, да организират разпродажбата и да вземат решение как и на кого да дарят парите. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. ...

Да направим проект в полза на общността
Категория: Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и...

Правилата на играта
Категория: Клас: 8, 9, 10, 11, 12

Учениците научават или си припомнят понятията „договор“ и „обществен договор“ и обсъждат важната роля, които изпълняват правилата в насърчаването на общото благо. Учениците правят сравнения между обществен договор и участието в игри (очаквания, правила, доверие и взаимоотношения). Продължителност: 3 занятия по 40 минути. ...

Нашият проект за общността
Категория: Клас: 10

Продължителност: 2 занятия по 40 минути, плюс време за изпълнение на проект. Учениците разработват, изпълняват и оценяват проект в полза на общността. При приключване на проекта канят гости – доброволци, хора от общността, приятели и други ученици, за да празнуват заедно с класа. ...

Как да разпознаем насилието
Категория: Клас: 10

Продължителност: Четири занятия по 40 минути. След дискусия и проучване учениците съвместно изработват определение за  насилие и причините за него. Правят оценка на състоянието на собствената им общност, като вземат предвид разнообразни фактори, които допринасят за насилието или елиминирането му. ...

Картина-въртележка (отговорно лично поведение)
Категория: Работа в екип Клас: 2

Да се насърчат учениците да разберат, че да бъдем в група изисква да работим заедно, да се разбираме, да разрешаваме конфликти и заедно да се забавляваме. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Да помогнем на съседите
Категория: Дарителство Клас: 2

Децата работят заедно, за да направят пачуърк от хартия, който да покаже силните страни на групата, за да се направят някакви подобрения в квартала. Учениците разсъждават и дават предложения за техните лични възможности, както и за нуждите на общността и изготвят план на проект в полза на хората в квартала. Продължителност: Едно...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg